Digitale offentlige tjenester

Digitale offentlige tjenester

Teknologien har kommet for å bli og det virker å prege livene våre i større og større grad. Det har i lang tid vært en stor motstand fra en god del av befolkningen knyttet til det å ta i bruk nye løsninger som kan gjøre hverdagen lettere. Det har nok vært en oppfatning der ute…

Veien mot kontant løst samfunn

Diskusjonen om penger er noe som alltid er oppe på mange steder. Det gjelder selvfølgelig økonomi og masse annet rundt dette med penger. Men det som er en diskusjon som bygger seg opp nå er om Norge skal bli blant de aller første som har et pengeløst samfunn eller ikke? Pengeløst er vel kanskje litt…

Dagens internett og muligheter

Finnes det i dag noen grenser for hva som skjer og som man kan gjøre på internett? Det tror jeg er i hvert fall meget snevert og begrenset det man ikke kan finne ut av eller gjøre via internett i dag. Selvfølgelig snakker vi innenfor lovens grenser, og det som «vanlige» mennesker ønsker å gjøre.…

Nyheter i verden og fotball

Det skjer noe hele tiden. Enten vi snakker private omgivelser eller i offentligheten. Og selvfølgelig da både nasjonalt og internasjonalt. Hele tiden er det både positive og negative ting som skjer. Men, dessverre er det mye negativt og sørgelige ting som skjer. De store nyhetene nå om dagene er jo fotball VM og hvordan utviklingen…