Veien mot kontant løst samfunn

Diskusjonen om penger er noe som alltid er oppe på mange steder. Det gjelder selvfølgelig økonomi og masse annet rundt dette med penger. Men det som er en diskusjon som bygger seg opp nå er om Norge skal bli blant de aller første som har et pengeløst samfunn eller ikke? Pengeløst er vel kanskje litt…