Bytte sedler før kontantløst samfunn

Det har blitt skrevet Ganske mange artikler om at Norge kan bli det første kontant løse samfunnet i verden og så videre. Jeg har også vært innom dette tema her på denne siden. Men en ting jeg ikke helt forstår da er hvorfor Norge bytter ut sine sedler som er i ferd med å skje. Flere av sedlene er allerede byttet ut, og flere står i kø for å bli byttet ut i nær fremtid. Hva er fornuften med dette? Er det blitt så usikkert i verden med litt eldre ting at selv sedler blir utdaterte eller hva er årsaken?

Hvorfor bytte sedler

Det vil alltid være en kamp om sikkerheten rundt verdier selvfølgelig. Og dette er vel en av hovedårsakene til at Norge er i ferd med å bytte ut sine sedler. De personene i verden som driver med slik kriminalitet kommer stadig lenger og lenger frem med sine ting, og dermed må også de ulike ansvarlige instanser fornye seg for å ligge foran de kriminelle. Det er jo ikke ønskelig at man skal få en masse forfalskede sedler på markedet og oppleve alle de problemene som dette medfører. Men det er jo nettopp det som vil skje dersom de kriminelle finner frem til teknologi som kan kopiere Norges sedler. Derfor byttes de nå ut og erstattes med sedler som er vanskeligere å forfalske enn de gamle. Men hvor lenge disse er gode nok er det vel ingen som vet pr i dag? Alle de norske sedlene enten er byttet ut eller vil bli byttet ut i nær fremtid.

Hvorfor bytte sedler
Hvorfor bytte sedler

Har kommet

Det er faktisk allerede to år siden de første sedlene ble byttet ut. Men den siste seddelen – 1000 kroners seddelen – kommer først i siste i år 2019. Alle de fire andre sedlene kom ut i par i 2017 og i 2018.

Har kommet
Har kommet

Kontantløst samfunn

De som sitter og tenker og spekulerer på dette ser både fordeler og ulemper med et kontantløst samfunn. Et barn i dag kjenner jo til dette med kredittkort allerede, men hvordan blir signalene til de yngste barna dersom de ikke kan få de småpengene i flere sammenhenger. Et eksempel som blir tatt opp enkelte steder er dette med bytte av tapte melketenner mot småmynter. Det er jo en stor glede for mange av de aller yngste barna. Hvordan løses dette for at de ikke skal tape denne gleden i fremtiden? Belønnings system blir dermed foreslått. Altså det vil si at de kan bytte inn et antall tapte tenner mot for eksempel en kino billett eller liknende. Nøyaktig antall og nøyaktig belønning blir jo veldig individuelt, men i min ører høres det ut som et godt forslag.

Billigere

Dersom alt av kontanter forsvinner burde ting bli billigere i det fleste sammenhenger. Bruken av penger koster mye for mange deler i samfunnet. Som for eksempel trykkingen av pengene, veksling frem og tilbake i flere av disse sammenhengene, transporten av pengene og frem og tilbake slik. Dersom alt blir elektronisk så vil ting kunne bli en del billigere!