Digitale offentlige tjenester

Digitale offentlige tjenester

Teknologien har kommet for å bli og det virker å prege livene våre i større og større grad. Det har i lang tid vært en stor motstand fra en god del av befolkningen knyttet til det å ta i bruk nye løsninger som kan gjøre hverdagen lettere. Det har nok vært en oppfatning der ute at det er så vanskelig å sette seg inn i ny-teknologien at man heller har valgt å stå utenfor. Problemet med det er at vi ser at de offentlige tjenester og ikke bare privat fritidsbruk blir i større og større grad overtatt av digitalisering.

Tanken med digitalisering i det offentlige

Staten har laget strategi for digitalisering i det offentlige i årene som kommer. Denne går mye ut på å følge opp og videreutvikle det som er påbegynt fra tidligere. Tanken bak er å bidra til enklere løsninger for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Dette ønsker man å få til ved å bruke tilgjengelige ressurser på en mer effektiv måte ved å løse oppgavene på en smartere og innovativ måte. Samtidig som man ønsker at digitalisering skal stå i sentrum for gjennomføring og planlegging av offentlige oppgaver, ønsker staten å gjøre det slik at den enkelte opplever dette som en forenkling og tidsbesparelse. Undersøkelser viser at disse intensjonene treffer godt så langt da de aller fleste brukere av tjenester uttrykker at de er fornøyde med hvordan det er i dag og mange ønsker videreutvikling av dette.

Hva er digitalisert i det offentlige så langt?

Vi kan først se på bruk av Bank-ID, Min-ID og lignende som er digitale sikre innloggingsmetoder til veldig mange av de offentlige tjenestene i dag. I Altinn finner du mange skjemaer som du tidligere måtte hente og fylle ut på diverse offentlige kontor. Her kan du blant annet bestille diverse attester, registrere firmaer, hente skattemelding, til og med søke godkjenning av utenlandsk utdanning. Det er lagt inn gode digitale veiledere som langt på vei svarer på spørsmål du måtte ha ved utfylling.

Hva er digitalisert i det offentlige så langt?

NAV har digitalisert veldig mange av tjenestene sine i dag, også med mål om å bidra til større tilgjengelighet og bedre brukeropplevelser. I starten var det mye motstand knyttet til dette, men det virker som at NAV-brukere utrykker mye større tilfredshet i dag. Det er eksempelvis innført digital dialog med brukere som gjør at veiledere i NAV er mye mer tilgjengelige og at du som bruker har oversikt over det som har blitt kommunisert. Veldig mange av skjemaer (de aller fleste) er digitalisert og forenklet, også med gode veiledninger, som gjør at du slipper å komme innom kontoret, dersom du er hindret fra det. Klagene går vel mest på det at man ikke kan møte en veileder uten en avtale og at det er en del tjenester som ikke lenger tilbys annet enn per data eller telefon. Kommunale tjenester er og i stor grad blitt digitale, slik som diverse søknader, informasjon og lignende. Det man tidligere fikk informasjon om i de kommunale servicekontorene kan man i stor grad få hjemme, men de fleste kommunene har fortsatt beholdt en slags resepsjon hvor det er mulig å henvende seg ved behov.  Det er mange, mange flere tjenester som har blitt digitale og dette er nok ikke slutten, så det er bare å forsøke å følge med på utviklingen, så ikke den løper fra en.