Eldre bruker nettbank i større grad enn tidligere

Det er en kjent sak at en del eldre ikke er på nett, og av samme grunn ikke tar del i digitaliseringen av banktjenester. Jeg har selv en mor som enda ikke er hverken på nett eller nettbank så klart, selv om jeg har gjort mine forsøk på å påvirke henne til å bli nettbank bruker. Det er faktum at stadig flere eldre velger å bli nettbrukere, og det er jo veldig gledelig. Det å stå utenfor den digitale verden anno 2019, skaper problemer både for en selv og i de fleste tilfeller fordyrer tjenestene seg ved å ikke bruke nettet som kommunikasjonskanal.

Eldre bruker nettbank i større grad enn tidligere
Eldre bruker nettbank i større grad enn tidligere

De som er på nett bruker også nettbank

Når vi ser på tallene for personer over 66 år, så viser det seg at nesten 100 prosent av de eldre som bruker nettet – også er nettbankbrukere. Jeg velger å tro at svært mange eldre, er nettbrukere nettopp på grunn av slike tjenester som nettbank, forsikring, digital postkasse også videre. Videre er det et faktum at den største økningen av nettbankbrukere, ja den finner vi hos de eldre – men dette kan nok ha en klar sammenheng med at det er her potensiale for vekst ligger.

Stor oppgang fra 2016 til 2017

For å være nøyaktig så lå det eksakte tallet på 98 prosent, altså prosentandelen eldre over 66 år som var nettbrukere – som har valgt å bruke nettbank i 2017. I 2016 var dette tallet 75 prosent, så 23 prosent økning på ett år må jo sies å være en veldig stor oppgang i så måte. Men man har sett en jevn økning over flere år nå, og mye av dette skyldes nok også at bankene selv har tatt en del grep. Kurs i bruk av nettbank for eldre, vet jeg at en del banker arrangerer – noe som er veldig positivt for begge parter i denne sammenheng.

Flere nettbrukere åpner også for andre tjenester

Det er som kjent ikke bare banktjenester som kan utføres over nettet, og det er jo et mål at Norge skal bli enda mer digitalisert enn det man opplever i dag. Ved at man også får med seg den eldre delen av befolkningen, er det lettere å digitalisere offentlige tjenester i enda større grad enn i dag. Det viser seg at Norge er langt fremme når det gjelder digitalisering, og slik sett har et gunstig utgangspunkt for videre arbeid mot en papirløs kommunikasjon.

Flere nettbrukere åpner også for andre tjenester
Flere nettbrukere åpner også for andre tjenester

Overdreven oppfattelse av at mennesker blir holdt utenfor

Det at flere og flere eldre velger å bli nettbrukere, har mange forklaringer og begrunnelser. Selv tror jeg at mye av årsaken til at eldre i større og større grad ikke frykter nettet, er at de «nye eldre» har hatt mange år med data i jobbsammenheng – før de ble pensjonister. Det viser seg at antall mennesker som velger, eller ikke kan ta del i digitaliseringen av samfunnet stadig blir et lavere og lavere tall. Færre bankfilialer er en viktig årsak til at stadig flere velger digitalt, det har rett og slett blir for tungvint og dyrt å bruke de gamle banktjenestene over skranke slik som før i tiden.