Gadgets

Det er nesten synd på dagens ungdom med alt press de har på seg om å følge med på alt som kommer av «dingsebomser» og slike saker. Eller gadgets da som det heter med et litt mer kjent ord. Det er jo nesten umulig å følge med for en som ikke sjekker slike ting daglig…

Internett og muligheter

Hva kan man bruke internett til i dag? Det er et spørsmål mange stiller seg eller har stilt seg – i hvert fall de som er fra en liten smule eldre generasjon. Men det er mange av dem også som er spesialister i mange ting på nettet i dag. Min far kjøpte sin første laptop…