Penger eller ikke penger

Vi mennesker er rare i mange sammenhenger uten at jeg skal bevege meg alt for mye innover i en slik påstand. Men jeg har tenkt en del den siste tiden på hvordan så mange mennesker absolutt skal gjøre skade på andre og benytte nesten enhver mulighet til å skaffe seg mer penger og bedre sin egen økonomi. Mange ganger på ulovlig vis, og noen ganger i gråsonen. Tråkkes det litt feil så er det ulovlig, men trår man forsiktig og på nøyaktig riktig plasser så er det helt ok. Det bildet kan være enkelt å forstå håper jeg.

Avgifter eller ikke avgifter

Skatt er en avgift som myndighetene pålegger alle å betale. Men det finnes de som står igjen som nullskatteytere. Men det merkelige er at det er gjerne de som har mye penger allerede og absolutt burde bidra til samfunnet ved å betale litt skatt som får til det kunststykket å bli nullskatteytere. Men de som har lite penger blir pålagt å betale enda mer – forstå det den som kan! Jeg fatter det ikke helt – noe har jeg jo fått prentet inn nesten med «morsmelken», men ikke det at jeg skjønner at det skal være helt riktig da.

Og hvorfor skal det være så forskjellig nivå på skatter og avgifter i forskjellige land? Norge er jo et dyrt land i de aller fleste sammenhenger og landet Norge har jo penger – hvorfor skal da allikevel alt være så dyrt?

Jeg klarer ikke helt å skjønne alle de forskjellige måtene myndighetene i Norge fordeler penger på. Et evig tema er jo måten våre eldre blir tatt vare på rundt omkring på aldre, gamle og sykehjem, i motsetning mot hvordan de kriminelle blir tatt vare på i fengslene i Norge. I noen sammenhenger har jo de kriminelle – som igjen da har skadet landet på en eller annen måte – det bedre og mer komfortabelt enn våre eldre. Og de eldre er det jo igjen som har vært med å bygge opp landet til det det er i dag med luksus og god økonomi. Forstå det den som klarer!

Norge sløser med penger

Er det sløseri med penger når man sender millioner på millioner kroner ut av landet til personer som f.eks. har blitt landsforvist på grunn av en eller annen kriminell handling? Ja er min mening. Men av en eller annen merkverdig ordning i Norges land og de strenge lovene om personvern så var det et eller annet om at de kan ikke gå inn og få stoppet dette. På grunn av en eller annen lov som sier at er vedtaket gjort slik og slik så skal dette gjennomføres. Utlendinger fra fattigere land reiser jo til Norge og kriminelle handlinger fordi de har en mye bedre tilværelse i et norsk fengsel enn hva de har der de kommer fra. Det er jo helt og langt bort i natta at det skal være slik! Får norsk borgere samme behandling i et fremmed land slik som alle disse «våre nye landsmenn» får i Norge? Jeg skal like å se at en nordmann får utbetalt trygd i Pakistan eller Somalia eller noe!