Veien mot kontant løst samfunn

Diskusjonen om penger er noe som alltid er oppe på mange steder. Det gjelder selvfølgelig økonomi og masse annet rundt dette med penger. Men det som er en diskusjon som bygger seg opp nå er om Norge skal bli blant de aller første som har et pengeløst samfunn eller ikke? Pengeløst er vel kanskje litt feil, for det er kontantløst som er mer riktig ord på situasjonen. For pengene vil jo finnes der i andre former – altså som med kort og på telefoner og slike løsninger – elektroniske penger heter det vel på dagens språk. Pengene vil vel kanskje aldri forsvinne helt – kun kontantene.

Plastikk

Det skjedde veldig mye i løpet av 1970 tallet når det gjelder introduksjonen av plastikk kort eller elektroniske betalings kort. Det finnes vel i hovedsak tre ulike typer av dem.  Det er kredittkort hvor man låner penger direkte av dem som har utstedt kortet, debetkort hvor det trekkes penger fra innehaverens konto eller fakturakort hvor det sendes faktura for beløpet som er brukt. Også en mulighet på det jeg kalte for fakturakort er å delvis betale summen når det kommer faktura på beløpet – altså dele opp beløpet i mindre rater enn totalsummen.

Plastikk
Plastikk

 I dag har det kommet enda flere løsninger både for betalinger via internett og ikke minst via din egen mobil telefon. Og det er vel her det kommer til å ende en eller annen dag fremover i fremtiden. Norge snakker jo allerede om at de skal bli verdens første kontant løse samfunn. Hva er din mening om dette?

Noen problemer

Jeg tror ikke at et kontant løst samfunn vil kunne skje uten problemer. Jeg tror det vil være en del mennesker inne i mellom som ikke har mulig eller anledning til å tilpasse seg dette. Det kan være av ulike årsaker selvfølgelig – men jeg vet ikke da. Det kan jo være at samfunnet velger å ta de problemene og heller jobbe for å hjelpe de som da får problemer av noen art.

Øker et sted mens minker på andre steder

I forhold til antallet betalingskort som finnes i Norge så har hver nordmann mellom tre og fire kort hver. I løpet av 2017 ble det gjennomført nesten 2400 milliarder transaksjoner med betalingskort – og da er det kun snakk om norske kort. Turister med utenlandske kort kommer i tillegg til dette antallet. Og selv om de aller fleste transaksjonene ble gjort med debetkort så er det et tydelig tegn på at kredittkort bruken er økende i Norge. Men verdien for hver transaksjon har en fallende kurve og var under 400 kroner i gjennomsnitt i løpet av 2017. Men nå etter hvert vil vi vel sannsynligvis se på de neste statistikkene som kommer ut at antallet transaksjoner med betalingskort er synkende da betaling med mobile løsninger har blitt mer og mer vanlig bare de siste par årene. Eller vil de bare øke og erstatte det antallet betalinger som de senere årene har funnet sted med kontanter?

Øker et sted mens minker på andre steder
Øker et sted mens minker på andre steder

Det å ha kontanter i omløp er en ganske dyr sak for samfunnet så jeg tror at vi om ikke alt for mange år vil se at vi får et kontant løst samfunn i Norge.