Vil Norge bli kontantløst

I Norge ønsker de å bytte ut alt av fysisk mynt og sedler til et kontantløst samfunn. Det kan vel i og for seg være greit nok det, men hvordan er det utenover i verden? Hva tenker andre land om dette? Det finnes jo land som enda har bank bøker som er i aktiv bruk! For min egen del er jeg godt kjent med dette da mitt favorittland utenfor Norges grenser benytter nettopp dette. Jeg snakker om Thailand. Der er bankboken enda i bruk, selv om de faktisk har et meget godt utviklet banksystem med minibanker, maskiner for innsetting av kontanter til konto med mer.

Vil Norge bli kontantløst
Vil Norge bli kontantløst

Uten kontanter

Det er både fordeler og ulemper ved at det skulle bli et kontantløst samfunn. Problemene vil bli størst for de som ikke er oppdatert på bruk av data og internett. All oversikt vil jo da bli tilgjengelig kun der eller direkte i bankene. Men selv bankene blir det jo stadig færre av og de som er igjen driver jo knapt med penger på nivået til «mannen i gata». Men det er jo som sagt fordeler, og de største fordelene er det vel staten og samfunnet som får. Eller for å si det på en norsk måte – de som tjener mest på det er absolutt ikke de som skal bruke det. For alle oss på grasrota så blir det faktisk en merutgift dersom man ser nøytralt på saken. Med kontanter så hadde man pengene fysisk i handa og hadde hele tiden oversikten over hva man hadde. Men med et kontantløst samfunn så blir det plastikk og data som styrer alt dette.

Fordeler og ulemper

De direkte fordelene som nevnes i forbindelse med en slik situasjon er:

  • Mindre muligheter for tyveri – Men det er jo mulig å stjele via plastikk kortene også, men ikke på samme måte som med kontanter.
  • Svart arbeid vil bli vanskeligere da overføringene av penger vil bli synlige og kan dermed kontrolleres på en helt annen måte enn med kontanter.
  • Andre former for kriminalitet vil også bli vanskeligere – den kriminaliteten som nevnes først er narkotika handel. Dette er vel fordi det er snakk om store beløp og dermed blir en del enklere å oppdage.
  • Og alt med transaksjoner vil kunne skje raskere da alt skjer via få tastetrykk både fra avsender og fra firmaene som behandler alt med økonomi.

Men det finnes selvfølgelig noen ulemper som følger med et samfunn uten kontanter også. Det er først og fremst to situasjoner som blir nevnt, og det er de yngste og de eldste i dagens samfunn. De yngste vil få et slags forvridd forhold til penger. Penger er jo bare et plastikk-kort og ikke noe mer. Det kan skape mange utfordringer og problemer!

Fordeler og ulemper
Fordeler og ulemper

Og for de eldste kan det være dette problemet som jeg nevnte litt tidligere her. Nettopp det at de ikke er data kyndige og må ha hjelp til å styre eller for kun å sjekke sine aktiva dersom alt blir kun å finne online. Men dette siste problemet vil vel løse seg etter hvert som årene går – da det er flere og flere som har data også i eldre aldersgrupper!